Zobacz co u nas nowego - aktualizacja co tydzień!

Napisz do nas!


Rezerwacja
obozu jeździeckiego z odznaką jeździecką PZJ


Cieszymy się, że nas Państwo wybraliście! Teraz już tylko dopełnimy formalności - i czekamy na spotkanie!

Aby zarezerwować OBÓZ jeździecki prosimy o przysłanie e-mailem : stadnina@kierzbun.pl zgłoszenia, podając:
 • wybrany termin turnusu
 • imię i nazwisko oraz wiek dziecka
 • czy dziecko posiada odznakę jeździecką? Jaką?
 • czy dziecko podczas turnusu chce podchodzić do egzaminu na odznakę jeździecką? Jaką?
 • czy dziecko przyjedzie z własnym koniem?
 • numer telefonu kontaktowego do Rodzica / Opiekuna
Następnie proszę oczekiwać odpowiedzi mailowej, w której znajdą się:
 • szczegółowa informacja o turnusie
 • Karta Kwalifikacyjna - należy ją wydrukować, wypełnić i odesłać na nasz adres papierowy orginał przynajmniej 10 dni przed rozpoczęciem turnusu! Uwaga: proszę zwrócić szczególną uwagę na opinię lekarza!
 • numer konta do wpłacenia w ciągu 7 dni rezerwacji. Wpłacając rezerwację w tytule proszę koniecznie wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz numer turnusu

UWAGA!: wpłata jest ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji.
Brak wpłaty oznacza rezygnację z turnusu
i automatyczne skreślenie z listy uczestników!

W przypadku, gdy uczestnik obozu chce zdawać egzamin na odznakę jeździecką PZJ podczas turnusu - bardzo prosimy podać dodatkowo w zgłoszeniu jego dane:
 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • pesel
 • miejsce urodzenia
 • dokładny adres zamieszkania z kodem pocztowym
 • rodzaj zdawanej odznaki (Brązowa, Srebrna, Złota)
 • ewentualne numery posiadanych już odznak PZJ

Warunki rezygnacji:

 • Rezerwację zwracamy w przypadku rezygnacji z pobytu w terminie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem pobytu.
 • W przypadku skrócenia pobytu nie przysługuje zwrot pieniędzy.

Jeśli macie Państwo jeszcze jakiekolwiek pytania czy wątpliwości - jestem do dyspozycji! Można kontaktować ze mną: Lucyną Ciesielską:

Do zobaczenia w Kierzbuniu!

NEWSLETTER